ORGANIZER

Ing. Martin Bambus Svoboda
finance
602 601490    
prezident XII. motorizovaného oddílu

Luboš Kressa
nezaměstnaný
603 158424    
...

Pavel Sysel Krčál
organizace vstupu
602 601491    
asist. finančního ředitele Kapucín

Ing. Ladislav Dik Nováček
Superspermoň, ochrana areálu
602 828292    
ředitel ALC

Tomáš Mládek
občerstvení
606 203500    
obchodní ředitel Kapucín repro

Šikula Dlabáček
agent šikula, technická organizace
608 600492    
...

EL HOMBRE PAČE
král vrakáčů
608 712338    
...